LJUDBÖCKER

Ljudböcker blir allt mer populära, och idag släpps oftast en ljudbok i direkt anslutning till publicering av den fysiska boken. Vi på MALIGU brinner för litteratur och tycker att det är viktigt att dagens ljudböcker låter riktigt bra! Men – en ljudbok får inte bli tråkig utan ska kännas lika inspirerande att läsa som en inbunden bok. Samtidigt ska den uppnå alla tillgänglighetskrav som finns för ljudböcker.

På MALIGU erbjuder vi inläsning av ljudböcker med en producent/ljudtekniker närvarande. På detta sätt kan vi ha en dialog med inläsaren samt lyssna i realtid på inläsningen. Detta gör det också enklare att göra omtagningar vid samma inspelningstillfälle – ett effektivt sätt att jobba där vi minimerar behovet av oönskade omläsningar.

Vi spelar in, redigerar och delar upp det inlästa materialet efter önskemål. Vi kan även spela in en presentation av det inlästa materialet.

Här exempel på två ljudböcker vi producerat för författaren Lars H Gustafsson:

larsh